Nejmenší děti

Oční vady u dětí je důležité včas odhalit. Kdyby nebyly rozpoznány a léčeny včas, mohlo by se stát, že náprava již nebude v pozdějším věku možná.

Pokud máte podezření, že Vaše dítě špatně vidí, co nejdříve vyhledejte očního lékaře. Pokud od lékaře obdržíte předpis na brýle, neberte to jako problém, je důležité, aby dítě již předem nezaujalo negativní postoj. 

Nejčastějšími příznaky jsou:

 • přivírání jednoho oka
 • nepřirozené naklánění hlavy
 • neobratné vyhýbání se překážkám
 • stěžování si na bolest hlavy
 • neustálé přimhuřování očí
 • časté mnutí očí
 • světloplachost

V naší optice dbáme na názor dítěte. Brýle se dítěti musí líbit, aby je rádo nosilo. Ale zároveň se snažíme dohlédnout, aby brýle:

 • správně seděly na obličeji
 • byly lehké a pohodlné
 • něco vydržely = byly odolné
 • měly plastové brýlové čočky
 • byly odolné proti poškrábání

Pro “náctileté”

Víme, že starší děti jsou často náročné, ale bohužel je dnešní svět hodně náročný na jejich zrak, zvláště při pohledu do digitálních zařízení – mobilu. Chraňme jejich zrak čočkami s blokací modrého světla např. BlueProtect, UV420 +blueCUT.