Měříme zrak moderními metodami.

Správné vyšetření zraku je důležité pro komfortní vidění.

  • Pohovorem zjistíme Vaše potíže a požadavky na vidění.
  • Vyzkoušíme kvalitu vidění ve stávajících brýlích, nosíte-li je.
  • Následuje měření na autorefraktometru.
  • Změříme korekci do dálky, do blízka i na střední vzdálenost, pomocí zkušební obruby a sady dioptrických skel. Stanovení této korekce vyžaduje Vaši plnou spolupráci, abychom určili, která dioptrická hodnota je pro Vás, co se týká zrakové pohody, nejlepší.
  • Poté si korekci vyzkoušíte při běžných činnostech jako je chůze, pohled do dáli, sledování monitoru počítače a čtení textu v novinách.
  • Po Vašem odsouhlasení naměřených hodnot se domluvíme na vhodném typu brýlových čoček s ohledem na naměřené dioptrie, funkci brýlí a další specifika.