Kontaktní čočky – pravidla každodenní péče

Nošení čoček je zdravé a pohodlné jen když:

  • používáte čočky schválené kontaktologem,
  • dodržujete zásady správné péče a hygieny.

U měsíčních a čtrnáctidenních čoček mají čas se na povrchu usadit bílkoviny, tuky, plísně apod., proto je důležité:

  • okamžitě po vyjmutí z oka mechanicky očistit kontaktní čočky roztokem,
  • vyhodit staré a rozbalit nové čočky ve stanovených termínech (14 dní, 30 dní…),
  • na noc kontaktní čočky odkládat (pokud nemáte čočky „s prodlouženým nošením“).

SDÍLENÍ KONTAKTNÍCH ČOČEK S JINOU OSOBOU MŮŽE ZPŮSOBIT ZÁVAŽNÝ ZDRAVOTNÍ OČNÍ PROBLÉM!

Režim výměny

Dodržujte režim výměny (není to expirace na obalu). Režim výměny je doba, po kterou můžete kontaktní čočky nosit, než se musí vyměnit za nové. Doba se počítá od otevření blistru, ve kterém je čočka vakuově zabalená výrobcem.

  • Jednodenní čočky vyhoďte po 24 hodinách od rozbalení z blistru,
  • čtrnáctidenní čočky vyhoďte po čtrnácti dnech od rozbalení z blistru,
  • měsíční čočky vyhoďte po měsíci od rozbalení z blistru.

TENTO TERMÍN NIKDY NEPRODLUŽUJTE!!! Termín se může po konzultaci s kontaktologem zkrátit, pokud pracujete např. v prašném nebo zakouřeném prostředí.

Roztok

Roztok slouží k péči o kontaktní čočky s intervalem výměny delší než jeden den. Zbavuje kontaktní čočky usazenin, dezinfikuje, zvlhčuje a umožňují jejich bezpečné uchování.

Nepoužívejte opakovaně již použitý roztok, ani nepřidávejte k použitému roztoku další, nový roztok. Nepoužívejte roztok po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na balení roztoku.